Privacy policy

 

INDIEN U BISTRO ‘T MOLENHUYS INFORMATIE VERSTREKT OP ENIGERLEI WIJZE, GEEFT U BISTRO ‘T MOLENHUYS STEEDS UITDRUKKELIJK DE TOESTEMMING OM DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN MET HET OOG OP:

 

– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;

 

– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;

 

– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat BISTRO ‘T MOLENHUYS de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van BISTRO ‘T MOLENHUYS en haar klanten).

 

U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die BISTRO ‘T MOLENHUYS over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover BISTRO ‘T MOLENHUYS beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

 

BISTRO ‘T MOLENHUYS behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen.

 

BISTRO ‘T MOLENHUYS zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.